Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang