Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang