Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
cerca
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang