Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
circa
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
kolumna
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang