Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
bijl. (bijlage)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
bibl. (bibliografie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
kolom
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dissertatie
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
bew. (bewerkt door)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
bijz. (bijzonder)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
enz. (enzovoort)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
d.w.z (dat wil zeggen)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
incl. (inclusief)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
pp. (pagina´s)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
voorwoord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
uitg. (uitgegeven door)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
herz. (herzien)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
herdr. (herdruk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
vertaald door
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang