Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
すなわち
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang