Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang