Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang