Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
στήλη
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang