Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang