Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
kolonne
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang