Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografie - nu se prescurtează
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
cca (circa)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
عمود
Verticaal deel van een tabel
Disertaţie - nu se abreviază
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
n.t. (nota traducătorului)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera/caetera-lat.)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
adică
يعني
Ontwikkeling van een idee
inclusiv - nu se abreviază
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p./pg. (pagina)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (paginile)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaţă)
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
ed. (editat de)
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
red. (redactor)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reed. (reeditarea)
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradusă de)
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang