Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliogr. (bibliografia)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cerca
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
dissertação
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edição)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incluindo
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
prefácio
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
E. (editor)
EE. (editores)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reimpresso
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Trad. (tradução)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang