Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
cerca
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
dissertação
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edição)
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
adică
Ontwikkeling van een idee
incluindo
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
prefácio
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
E. (editor)
EE. (editores)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reimpresso
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Trad. (tradução)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang