Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
대략
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Lijst met geraadpleegde bronnen
cerca
대략
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
세로줄
Verticaal deel van een tabel
dissertação
논문
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edição)
편집
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
예,
Noemen van een voorbeeld
especialmente
특히,
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
등...
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
즉,
Ontwikkeling van een idee
incluindo
... 포함
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
주의
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
p.
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
pp.
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
prefácio
서두
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
(홍길동) 개정
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reimpresso
재판본
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
제 (몇) 판
Beschrijving van een bepaalde jaargang