Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
cerca
およそ
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
dissertação
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edição)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
すなわち
Ontwikkeling van een idee
incluindo
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
prefácio
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reimpresso
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang