Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliography)
Lijst met geraadpleegde bronnen
cerca
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
ch. (chapter)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
col. (column)
Verticaal deel van een tabel
dissertação
diss. (dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edição)
ed. (edited by)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
esp. (especially)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
incluindo
incl. (including)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
p. (page)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
pp. (pages)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
prefácio
pref. (preface)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
E. (editor)
EE. (editores)
pub. (published by)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
rev. (revised by)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reimpresso
rpt. (reprint)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Trad. (tradução)
trans. (translated by)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang