Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
cerca
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
kolonne
Verticaal deel van een tabel
dissertação
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edição)
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
especialmente
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
incluindo
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (página)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (páginas)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
prefácio
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revisado por
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
reimpresso
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Trad. (tradução)
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang