Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

aneks
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografia
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
circa
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolumna
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
dysertacja
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
pod red. (pod redakcją)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
np. (na przykład)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
szczególnie
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
rys. (rysunek)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
wliczając
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
nb. (notabene/nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strona)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strony)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
wstęp/przedmowa
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
wyd. (wydawnictwo)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
korekta
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
przedruk
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
tłum. (tłumaczenie)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t. (tom)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang