Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

aneks
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ok. (około)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografia
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
circa
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
rozdz. (rozdział)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolumna
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
dysertacja
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
pod red. (pod redakcją)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
np. (na przykład)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
szczególnie
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
rys. (rysunek)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
wliczając
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strona)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strony)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
wstęp/przedmowa
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
wyd. (wydawnictwo)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
korekta
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
przedruk
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
tłum. (tłumaczenie)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t. (tom)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang