Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

aneks
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
circa
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolumna
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
tj. (to jest)
adică
Ontwikkeling van een idee
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
str. (strony)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
korekta
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
przedruk
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang