Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang