Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
Phụ lục
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
Xấp xỉ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
Thư mục
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
vào khoảng
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
Chương
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
Cột
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
Luận án
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
Biên tập (bởi)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
VD:
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
Đặc biệt (là)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
v.v... (vân vân)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
Biểu đồ
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
Tức là/Nghĩa là
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
Bao gồm
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
tr. (trang)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
tr. (trang)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
Lời tựa/Lời nói đầu
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
Tác giả
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
Hiệu chỉnh (bởi)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
Tái bản
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
Người dịch
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
Tập/Phần
Beschrijving van een bepaalde jaargang