Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
yani
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang