Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang