Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang