Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang