Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang