Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
circa
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
kolumna
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang