Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang