Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
Appendice
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
Colonna
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
Dissertazione di laurea
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
A cura di
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
Specialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)/cioè
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
incl. (incluso)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
pp. (pagine)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
Prefazione/Preambolo
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
Pubblicato da
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
Opera ristampata
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
Tradotta da
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang