Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang