Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
στήλη
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang