Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
kolonne
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang