Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bijl. (bijlage)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ong. (ongeveer)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibl. (bibliografie)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
hst. (hoofdstuk)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolom
عمود
Verticaal deel van een tabel
dissertatie
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
bew. (bewerkt door)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
bijv. (bijvoorbeeld)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
bijz. (bijzonder)
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
enz. (enzovoort)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.w.z (dat wil zeggen)
يعني
Ontwikkeling van een idee
incl. (inclusief)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagina´s)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
voorwoord
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
uitg. (uitgegeven door)
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
herz. (herzien)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
herdr. (herdruk)
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
vertaald door
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
jg. (jaargang)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang