Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
논문
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
특히,
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang