Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
논문
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
특히,
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang