Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
논문
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
특히,
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang