Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
논문
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
특히,
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
adică
Ontwikkeling van een idee
... 포함
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang