Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
bijl. (bijlage)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
kolom
Verticaal deel van een tabel
논문
dissertatie
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
bew. (bewerkt door)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
특히,
bijz. (bijzonder)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
enz. (enzovoort)
Opsomming van een eindeloze lijst
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
d.w.z (dat wil zeggen)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
incl. (inclusief)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
pp. (pagina´s)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
voorwoord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
uitg. (uitgegeven door)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
herz. (herzien)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
herdr. (herdruk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
vertaald door
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang