Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
논문
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
특히,
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
... 포함
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang