Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
στήλη
Verticaal deel van een tabel
논문
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
특히,
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
... 포함
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang