Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
논문
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
특히,
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang