Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
approx. (approximately)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliography)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
ch. (chapter)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
col. (column)
Verticaal deel van een tabel
논문
diss. (dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
ed. (edited by)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
특히,
esp. (especially)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
incl. (including)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
p. (page)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
pp. (pages)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
pref. (preface)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
pub. (published by)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
rev. (revised by)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
rpt. (reprint)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
trans. (translated by)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang