Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

부록
app.(附录)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
대략
approx.(大约)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
참고 문헌 목록
bibliog.(引用来源)
Lijst met geraadpleegde bronnen
대략
ca.(大约)
Schatting van een hoeveelheid
제 (숫자 ex. 1) 장
ch.(章)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
세로줄
col.(柱)
Verticaal deel van een tabel
논문
diss.(论文)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
편집
ed.(编辑)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
예,
e.g.(例如)
Noemen van een voorbeeld
특히,
esp.(尤其是)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
등...
etc.(等等)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
즉,
i.e.(既)
Ontwikkeling van een idee
... 포함
incl.(包括)
Toevoeging van iets aan een lijst
주의
N.B.(注意)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.
p.(页)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.
pp.(页)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
서두
pref.(前言)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(홍길동) 지음
pub.(由...出版)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(홍길동) 개정
rev.(由...修改)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
재판본
rpt.(转载)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(홍길동) 번역
trans.(由...翻译)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
제 (몇) 판
vol.(卷)
Beschrijving van een bepaalde jaargang