Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
学位論文
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
特に
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
含めて
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang