Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
Phụ lục
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
Xấp xỉ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
Thư mục
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
vào khoảng
Schatting van een hoeveelheid
Chương
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Cột
Verticaal deel van een tabel
学位論文
Luận án
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
Biên tập (bởi)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
VD:
Noemen van een voorbeeld
特に
Đặc biệt (là)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
v.v... (vân vân)
Opsomming van een eindeloze lijst
Biểu đồ
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
Tức là/Nghĩa là
Ontwikkeling van een idee
含めて
Bao gồm
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
Ghi chú
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
tr. (trang)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
tr. (trang)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
Lời tựa/Lời nói đầu
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
Tác giả
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
Hiệu chỉnh (bởi)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
Tái bản
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
Người dịch
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
Tập/Phần
Beschrijving van een bepaalde jaargang