Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
学位論文
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
特に
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
yani
Ontwikkeling van een idee
含めて
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang