Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
特に
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
含めて
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang