Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
学位論文
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
特に
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
含めて
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang